Disclaimer

 

Una Vida Coaching verleent u hierbij toegang tot de website (www.unavidacoaching.com). Deze website is alleen bestemd voor eigen of intern gebruik door u. Het is u dan ook niet toegestaan om de inhoud van deze website te verveelvoudigen, openbaren of gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden.

Beperkte aansprakelijkheid

De door Una Vida Coaching aangeboden informatie is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie die zij publiceert onvolledig en/of onjuist is. Una Vida Coaching kan op geen enkele wijze garanderen dat de informatie juist, actueel, volledig of kwalitatief is en wijst iedere aansprakelijkheid in relatie hiertoe dan ook af.

Eventuele prijzen die op deze website worden getoond zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Una Vida Coaching is niet aansprakelijk voor dergelijke typefouten of wijzigingen. Una Vida Coaching kan tevens niet garanderen dat deze website (en de voor de website gebruikte servers) vrij is van computervirussen en andere malware en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Wijzigingen website

Una Vida Coaching kan de informatie die op deze website wordt getoond op ieder gewenst moment wijzigen.

Websites van derden

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Una Vida Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die u – of een derde – mogelijk lijdt doordat u via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Auteursrechten en ander intellectueel eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en andere materialen op deze website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gewijzigd, gekopieerd of op andere wijze door u worden gebruikt. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze website liggen bij Una Vida Coaching of haar licentiegevers. Indien u in de veronderstelling bent dat de content op deze website uw rechten schaadt, dient u dit te melden door een e-mail te sturen naar nadine@unavidacoaching.com.

Privacy

Una Vida Coaching verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. Meer over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacy-en cookieverklaring.

Una Vida Coaching, 2023